_Blog recycr4
_Blog recycr4
Notki
Skup tonerów i tuszy @ 2015-11-18 11:46

Karta Przekazania Odpadu – to prawny dokument, który świadczy, że biuro w sposób poprawny i właściwy z prawem, pozbyła się odpadu, przekazując go odpowiedniemu organowi. Odpadem nazywamy substancje i przedmioty, których właściciel zobowiązany jest do pozbycia się. Na świecie obowiązują odpowiednie formy prawne, które wskazują organowi wytwarzającemu odpad, do określonego postępowania. Wszelka firma, jaka wytwarza odpad zobligowana jest do wystawienia Karty Przekazania Odpadu w momencie oddania go do kolejnego posiadacza. Dowód ten jest dowodem potwierdzającym, a jego ścisłe wytyczne znajdują się w załączniku nr 4 rozporządzenia Ministra Środowiska z 14 lutego 2006r. Odpady dzielą się na zwykłe oraz niebezpieczne. W drugim przypadku wypisując Kartę przekazania odpadu należy pamiętać o wpisaniu do dokumentu nr rejestracyjnego pojazdu, w jakim przesyłane będą odpady niebezpieczne. Przesyłka takich materiałów jest prawnie uregulowana i uznawana jako ” transport materiałów niebezpiecznych” Trzeba zaznajomić się ze specyfikacją odpadów, albowiem w większości przypadków określenie niebezpieczne może kojarzyć się z materiałami wybuchowymi, chemikaliami itp. Niemniej jednak materiałem niebezpiecznym, może być chociażby pusty toner z urządzenia drukującego. www.puste.info


Komentuj [0]


e-blogi.pl
  e-blogi.pl  [Załóż blog!] rssSubskrybuj blogi
[Zamknij reklamy]